Daily new life sciences jobs

 

Program Officers (TTW)

Share on social media:The company

Plaats: Utrecht
Werk- en denkniveau: wo, gepromoveerd
Uren: 32 - 40
Uiterste reactiedatum: 23 februari 2018
Vacaturenummer: 3079

NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. In de loop der jaren is de opdracht aan NWO verbreed van het bevorderen van (disciplinaire) wetenschappelijke kwaliteit, naar het (interdisciplinair samenwerken en) bevorderen van maatschappelijke (inclusief economische) benutting van wetenschappelijk onderzoek. De sturende rol van NWO neemt toe. Zowel in het definiëren van het wetenschapsbeleid als in het coördineren van een nationale strategie voor wetenschappelijk onderzoek dat niet alleen de wetenschap maar de gehele samenleving ten goede komt.

TTW

Het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW) brengt wetenschappers en gebruikers rondom excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek bij elkaar. Daarmee is zij een gerespecteerde partner in het tot stand brengen en begeleiden van publiek-private samenwerkingen. TTW heeft de ambitie om haar impact verder te vergroten door een actieve rol te spelen in het strategisch verbinden van (inter)nationale en regionale kennisagenda’s.

TTW financiert excellent wetenschappelijk onderzoek gericht op toepassing in bedrijfsleven of maatschappij en organiseert de onafhankelijke beoordeling daarvan. Het domein is een belangrijke speler in de uitvoering van het topsectorenbeleid en zal ook nadrukkelijk betrokken zijn bij de implementatie van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). Van haar medewerkers vraagt TTW een proactieve rol om het economisch en maatschappelijk rendement van het onderzoek maximaal te waarborgen. Daartoe brengt TTW vanaf de start van het onderzoek relevante gebruikers van de te ontwikkelen kennis bij elkaar. Bij TTW zorgen zo'n 40 medewerkers gezamenlijk voor de inrichting en begeleiding van het onderzoeksprogramma van 100 miljoen euro per jaar. TTW wil daarmee een betrouwbare, maatschappelijk betrokken organisatie zijn die op een vernieuwende en daadkrachtige wijze haar taken uitvoert.

Afdelingen binnen TTW

Mens, Leefomgeving en Gezondheid

De afdeling Mens, Leefomgeving en Gezondheid heeft als aandachtsgebieden de medische technologie, agri & food, tuinbouw en uitgangsmaterialen en watertechnologie. Op deze afdeling werken ca. 13 program officers en 6 management assistenten. Voor meer informatie over deze afdeling, neem contact op met Cor de Boer, afdelingshoofd, 030 6001 277 of c.deboer@nwo.nl.

Samenleving, Industrie en Duurzaamheid

De afdeling Samenleving, Industrie en Duurzaamheid is met name gericht op de aandachtsgebieden elektronica, hightech systemen, materiaaltechnologie, mobiliteit & logistiek, bouw & infrastructuur, ICT, energie, chemie en creatieve industrie. Op deze afdeling werken ca. 13 program officers en 8 management assistenten. Voor meer informatie over deze afdeling, neem contact op met Odile Steijger, afdelingshoofd, 06 2039 8445 of o.steijger@nwo.nl.

Samenwerkingsinitiatieven

De afdeling Samenwerkingsinitiatieven richt zich op strategische en vaak domeinoverstijgende onderwerpen over samenwerking met partijen binnen en buiten de NWO-organisatie (waaronder ministeries, bedrijven, onderzoekinstellingen en universiteiten) en initiatieven zoals de Nationale Wetenschapsagenda (NWA). In ieder NWO-domein is een afdeling Samenwerkingsinitiatieven. Met een klein team en tijdelijke inzet van collega’s worden strategische besluiten voorbereid. Voor meer informatie over deze afdeling, neem contact op met Leon Gielgens, afdelingshoofd, 030 6001 318 of l.gielgens@nwo.nl.

Procesvoering en Kwaliteit

De afdeling Procesvoering en Kwaliteit richt zich met name op interne processen zoals harmonisatie van financieringsinstrumenten, ISO-certificering en informatiemanagement. De afdeling speelt verder een essentiële rol in de jaarplancyclus en het monitoren en evalueren van TTW-programma’s. In ieder NWO-domein is een afdeling Procesvoering en Kwaliteit en er wordt nauw samengewerkt. Met een klein team en tijdelijke inzet van collega’s wordt veel werk verzet. Voor meer informatie over deze afdeling, neem contact op met Herry Nijhuis, directeur TTW 030 6001 279 of h.nijhuis@nwo.nl.


Role description

TTW zoekt collega’s voor alle afdelingen. Uitleen naar andere afdelingen binnen en buiten TTW behoort tot de mogelijkheden. 

In een omgeving waar wetenschap, overheid en bedrijfsleven samenkomen, ondersteun je grensverleggend onderzoek en maximaliseer je de impact daarvan. Procedures en regels ondersteunen daarbij. Grensverleggend, betrokken, betrouwbaar en verbindend: dat zijn de kernwaarden van NWO; als medewerker van NWO werk je graag bij een organisatie die voor deze waarden staat. 

Onderdelen die in meer of mindere mate in jouw functie zullen terugkomen:

 • uitvoeren en ontwikkelen van financieringsinstrumenten voor wetenschappelijk onderzoek, veelal op basis van publiek-private samenwerkingen;
 • ontwikkelen en vereenvoudigen van interne processen;
 • laten evalueren van universitaire onderzoeksvoorstellen door externe deskundigen en bijeenbrengen en faciliteren van beoordelingscommissies en jury’s;
 • faciliteren, begeleiden en toetsen van gehonoreerde projecten;
 • bevorderen van toepassing van resultaten uit projecten door de bescherming en overdracht van ontwikkelde kennis;
 • volgen van technisch-wetenschappelijke trends, netwerken, richting geven aan financieringsinstrumenten;
 • bestuurlijke of beleidsmatige adviezen opstellen die sturing geven aan de ontwikkeling van het technische wetenschappelijke veld;
 • realiseren van strategische samenwerking om de impact van technisch wetenschappelijk onderzoek in Nederland te maximaliseren;
 • (laten) uitvoeren van programmaevaluaties;
 • voorbereiden van beleid en besluitvorming door directie en bestuur.

Responsibilities

 • ervaring en affiniteit met technische wetenschappen;
 • een wetenschappelijk studie in een relevante richting, bij voorkeur afgesloten met een promotie;
 • enthousiasme voor technologische innovatieprojecten en ambitie om de vertaalslag te maken van research naar toepassing;
 • ervaring met kennisbescherming en overdracht van kennis naar het bedrijfsleven;
 • uitstekende communicatieve vaardigheden en een coöperatieve collegiale en dienstverlenende instelling;
 • proactief, initiatiefrijk, in staat vanuit een overheidsorganisatie zelfstandig en resultaatgericht te handelen op het grensvlak van wetenschap, bedrijfsleven en maatschappij.

Meer informatie

Meet & greet

Op vrijdag 16 en maandag 19 februari van 15:00 – 17:00 uur krijg jij de kans om, geheel vrijblijvend, uit de eerste hand te horen hoe het is om bij TTW te werken. In het pand van NWO te Utrecht wordt een meet & greet georganiseerd waar NWO-medewerkers je meer informatie geven en jouw vragen beantwoorden. Kom je ook?

Meld je aan bij Daniëlle Meerwijk, op d.meerwijk@nwo.nl en geef je naam door, het telefoonnummer waarop je bereikbaar bent en eventueel een specifieke vraag. Je ontvangt een bevestiging van ontvangst in je mailbox.

Overig

Op onze websites http://www.nwo.nl/ en http://www.ttw.nwo.nl/ tref je meer informatie, en we zijn telefonisch bereikbaar. De contactpersonen van de verschillende afdelingen staan genoemd in de vacaturetekst. Voor meer algemene vragen en vragen over de procedure, kan je terecht bij Suzanne Ignatia, adviseur Personeel en Organisatie, op nummer 06 5383 6070 of s.ignatia@nwo.nl.

Solliciteren

Is je interesse gewekt, dan ontvangen wij graag je sollicitatie via het sollicitatieformulier op onze website. Belangrijk is dat je in een korte brief aangeeft wat jij verwacht dat wij jou te bieden hebben, en waarom jij denkt dat we er goed aan doen om jou aan te nemen. Reageer uiterlijk op 23 februari!

Sollicitatieprocedure en toelichting

Ronde 1. Pitch: als program officer is het belangrijk dat je een ambassadeur van NWO en in het bijzonder van TTW bent. Daarom willen we je vragen om je sollicitatie toe te lichten middels een korte pitch. Op deze manier krijgen wij snel een eerste indruk van jou en krijg jij de kans om in ieder geval de eerste 5 a 10 minuten te pakken en jouw boodschap aan de selectiecommissie over te brengen.

Ronde 2. Gesprek en casus: als de pitch en toelichting daarop reden geven om de procedure te vervolgen, spreken we je graag iets uitgebreider en leggen we je een casus voor. Op die manier willen we jou een beeld geven van het werk van de program officer bij TTW. Door te zien hoe jij met de casus omgaat, krijgen wij een beeld van hoe je denkt.

De pitches worden gepland op 6 en 3 maart 2018 en de gesprekken op 14 en 16 maart 2018.


Wij bieden

 • een aanstelling voor de periode van 1 jaar met uitzicht op een vaste aanstelling;
 • een salaris dat, afhankelijk van opleiding en ervaring, kan variëren tussen € 2620,- en € 5512,- bruto per maand (schaal 10, 11 of 12 van cao-Onderzoekinstellingen), bij een 38-urige werkweek;
 • een eindejaarsuitkering van 8,33% van het bruto jaarsalaris;
 • 8% vakantiegeld;
 • 42 vakantiedagen per jaar op fulltime basis;
 • een goede pensioenvoorziening;
 • ruime opleidingsmogelijkheden;
 • een gunstige ouderschapsverlofregeling.
Job alert

 • No registration required
 • Stay up-to-date on the latest jobs

NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)

Listed by: NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek)
Listed on: 07-02-2018
Country: The Netherlands
Region: Utrecht
Employment: Permanent
Expertise: 3 - 5 years
Location Type: On location
Education: Master
Language: Dutch
Sector: Healthcare
Specialisation: Engineering & Maintenance


Search again

Related jobs

Naut van Osnabrugge
Associate Lab Managing Scientist (Freelance)

The Netherlands
Permanent
Engineering & Maintenance

Anastasia de Vries
Jr. Technical Salesperson

The Netherlands
Permanent
Engineering & Maintenance

Alexander Wielemaker
HPLC analist

The Netherlands
Permanent
Engineering & Maintenance

Naut van Osnabrugge
Scientist Formulation Nanoparticles

The Netherlands
Permanent
Engineering & Maintenance

Cees van Wezel
Interim Medical Affairs Manager

The Netherlands
Permanent
Engineering & Maintenance

Contact

THE NETHERLANDS

Spiegelhof
Herengracht 466
1017CA Amsterdam
+31 (0) 20 658 9800

BELGIUM

Science 14 Atrium
14b, Rue de la Science
1040 Bruxelles
+32 (0) 2 588 1277

GERMANY

Fünf Höfe
Theatinerstraße 11
80333 München
+49 (0) 89 3803 8966

Product Price

SIRE Life Sciences® uses cookies to improve our website and your user experience. By clicking any link or continuing to browse you are giving your consent to our cookie-policy.