Daily new jobs

 

Software Architect

Share on social media:


The company

Our client is a professional Healthcare organisation, based in Noord-Brabant Netherlands. Binnen de Innovation Services binnen het bedrijf is een projectteam samengesteld vanuit de afdelingen Industry Consulting en Mechatronic Equipment. Het projectteam levert software design services aan Rijkswaterstaat.
Binnen dit projectteam is er een vacature.

Project:
RWS heeft een Landelijke Tunnelstandaard ontwikkeld, de uitwerking van wet- en regelgeving voor verkeerstunnels. De Tunnelstandaard is opgesteld om eenheid te krijgen in veiligheidsnormen, veiligheidsvoorzieningen en software besturingen voor tunnels opgenomen in het hoofdwegennet, en is de standaard voor alle toekomstige en alle te renoveren rijkstunnels in Nederland.
Een belangrijk deel van de Landelijke Tunnelstandaard is de technische standaard. Hiermee worden de functionele eisen, processen, het ontwerp en de inrichting van tunnels gelijkgetrokken. De scope van de technische tunnelstandaard is vooral de tunnel technische installatie. Maar ook de bijbehorende processen en organisatie waarin de techniek wordt gebruikt en beheerd komen aan bod. Daarnaast worden nadrukkelijk de raakvlakken met civiele techniek, operationeel verkeersmanagement, koppeling met de verkeerscentrale, etc. beschreven.
De Innovation Services binnen het bedrijf is betrokken bij het technische deel van de Tunnelstandaard van Rijkswaterstaat. Het projectteam maakt deel uit van het team van de Landelijke Tunnel Regisseur, draait mee in alle werkzaamheden van de LTR, en heeft daarnaast als specifieke taak het onderhouden van de standaard en ontwerpprincipes voor tunnel technische installaties. Daarnaast ondersteunt het projectteam tunnelprojecten bij het toepassen van de standaard en de ontwerpprincipes.

Role description

De software architect draagt bij aan het onderhoud en uitbreiden van de Basis Specificatie en ontwerp van Tunnel Technische Installaties (deel van de technische tunnelstandaard). Hij/zij doorgrondt de complexiteit en de samenhang (integraliteit) van de tunnelstandaard, en moet (aanvullende) klant wensen in requirements kunnen vertalen.
Hij is samen met de overige software designers en systeemarchitecten de hoeder van de tunnel-standaard en ziet toe op de juiste toepassing van de tunnel¬standaard in aan te leggen of aan te passen tunnels door mee te werken aan reviews.
Het gaat bij deze functie niet bij voorbaat om iemand met veel ervaring in ‘tunnelland’, wel om iemand met goede software skills en ervaring in technische software.

Responsibilities

• Bijdragen aan het beheer van de Basis Specificatie Tunnel Technische Installaties (BSTTI) door het verwerken van de resultaten van de praktische toepassing van de tunnelstandaard in tunnelprojecten, via updates van de standaard. De BSTTI is voor een groot deel opgesteld met behulp van een formele taal (pseudo code / structured text), om interpretatie ruimte te beperken.
• Vanuit klant wensen en requirements analysis, nieuwe of gewijzigde requirements opstellen. Deze requirements worden in de BSTTI eenduidig vastgelegd in specificerende tekst en in genoemde pseudo code.
• Bijdragen aan het continu testen van deze BSTTI door gebruik te maken van een simulator (geschreven in Java, via een continuous build and integration proces).
• Bijdrage aan onderhoud van deze simulator, hiervoor wordt ervaring in Java gevraagd. Ervaring in Antlr is hierbij een pre (parsergenerator voor de structured text specificatie naar Java code).
• Het adviseren bij wijzigingsverzoeken voor aanpassing en uitbreiding van de tunnelstandaard en het gecontroleerd doorvoeren van geaccordeerde wijzigingen.
• Specialistische advisering en ondersteuning van tunnelprojecten en tunnelbeheerders bij het correct toepassen van de technische tunnelstandaard.
• Meewerken aan reviews bij de tunnelprojecten door het inhoudelijk technisch beoordelen van vraagspecificaties, ontwerpdocumenten, integratiedocumenten, testdocumenten, deelplannen (RAMS, Verificatie & Validatie, testplannen, onderhoudsplannen), etc. gericht op de borging van de samenhang en de correcte toepassing van de architectuurprincipes die ten grondslag liggen aan de tunnelstandaard.
• Het adviseren bij project specifieke afwijkingen, meedraaien in RWS ‘advisory boards’.
• Toelichting geven aan tunnelprojecten, tunnelbeheerders en marktpartijen over de tunnelstandaard, de opbouw en samenhang van de tunnelstandaard alsook over de correcte toepassing van de tunnelstandaard.
• Mee doen in de daily stand-up.

Requirements

• Ervaring in alle aspecten van software ontwikkeling (specificatie, ontwerp, implementatie, testen, integratie, …);
• Ervaring in Systems Engineering in complexe technische projecten;
• Ervaring in Requirements Engineering;
• SW architectuur kennis, ervaring in UML / SysML is handig;
• Analytisch sterk;
• Academisch werk- en denkniveau;
• Interesse in techniek;
• Ervaring met industriële automatiseringsoplossingen;
• Kan elektrische blokschema’s interpreteren;
• Kennis en meerjarige ervaring met systeemintegratie, systeemarchitectuur en lifecycle management;
• Gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
• Klantgericht;
• Teamspeler;
• Flexibel, qua concepten, maar ook in “alles willen oppakken”;
• Ervaring in C++ en Java, PLC kennis is handig;
• Ervaring met continue bouw en integratie technieken voor software systemen (Jenkins);
• Communicatief vaardig;
• Vloeiend Nederlands in woord en schrift (dit is een harde eis);
• Kan plannen en organiseren;
• Senior in ervaring en optreden;
• Resultaatgericht, praktische en oplossingsgerichte instelling (geen theoreticus);
• Werkt zorgvuldig;

Other information

Heb je interesse en wil je meer weten over deze functie, reageer dan door op solliciteer te klikken en contact op te nemen met Man-Lee Zhuge


Job alert

  • No registration required
  • Stay up-to-date on the latest jobs

SIRE Information Technology®

Ref. number: 47683
Listed by: SIRE Information Technology®
Listed on: 14-05-2019
Country: The Netherlands
Region: Noord-Brabant
Employment: Freelance
Expertise: 0 - 2 years
Location Type: On location
Education: Bachelor
Language: Dutch
Sector: Healthcare
Specialisation: Software & Application Development

Search again

Related jobs

Tim de Jong
Mechatronic Test Architect

The Netherlands
Freelance
Software & Application Development

Tim de Jong
Control Technologist

The Netherlands
Freelance
Software & Application Development

Tim de Jong
Productie Engineer Decoration

The Netherlands
Freelance
Software & Application Development

Tim de Jong
Senior system test engineer BIU IGT Systems

The Netherlands
Freelance
Software & Application Development

Tim de Jong
Senior Test Engineer

The Netherlands
Freelance
Software & Application Development

Contact

SIRE Life Sciences B.V.

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 20 658 9800

SIRE Life Sciences Belgium BVBA

Science 14 Atrium
14b, Rue de la Science
1040 Bruxelles
+32 (0) 2 588 1277

SIRE Life Sciences Deutschland GmbH

Fünf Höfe
Theatinerstraße 11
80333 München
+49 (0) 89 3803 8966

SIRE Life Sciences Maastricht

ROOOMS Maastricht
Boschstraat 21
6211 AS Maastricht


SIRE Group GmbH

Platz 3
6039 Root
Luzern
+41 (0)43 508 1743

SIRE Staffing Solutions

Keizersgracht 420 C
1016 GC Amsterdam
+31 (0) 20 658 9804

SIRE Information Technology

Calypso Building
Kruisplein 480
3012 CC Rotterdam
+31 (0) 10 316 1066

SIRE Healthcare

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4640

SIRE Finance

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4630

SIRE Engineering

Calypso Building
Kruisplein 480
3012 CC Rotterdam
+31 (0) 10 316 6626

SIRE Human Resources

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4620

SIRE Staffing

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4650

Product Price