Daily new jobs

 

System Architect

Share on social media:


The company

Our client is a professional Medical Devices and Information Technology organisation, based in Noord-Brabant Netherlands. Our client is a professional Pharmaceutical, Medical Devices and Information Technology organisation, based in Noord-Brabant Netherlands. Our client is a professional Pharmaceutical, Medical Devices and Information Technology organisation, based in Noord-Brabant Netherlands. A leading provider of cutting-edge healthcare technology focused on improving human health and healthcare results. The company offers projects that really put your skills to the test. Lots of learning opportunities through regular, on-the-job feedback and knowledge exchange with specialists in many different fields. Creative freedom so you can express yourself and apply your expertise in a way that makes an impact.

Role description

De systeemarchitect/-integrator adviseert/ondersteunt de tunnelprojecten en tunnelbeheerders bij
het correct toepassen van de tunnelstandaard en hij draagt bij aan het beheer van de
tunnelstandaard door verwerking van de resultaten van de praktische toepassing van de
tunnelstandaard in updates van de tunnelstandaard.

Hij doorgrondt de complexiteit en de samenhang qua wet- en regelgeving, processen, organisatie,
techniek en mensen van de tunnelstandaard en borgt de samenhang (integraliteit) bij zowel de
toepassing van de tunnelstandaard als bij het beheren (doorvoeren van wijzigingen) hiervan.
Hierbij gaat het niet alleen om de borging van de integratie van de TTI, maar ook om de integraties
tussen TTI en de besturing van de installaties (3B), tussen TTI, 3B en MMI, tussen TTI, 3B, MMI en
de koppeling met de verkeerscentrale en verder met de integratie met het civiele deel. Daarnaast
ook de integratie van deze techniek met de processen, organisatie en medewerkers voor
bediening, bewaking en besturing vanuit de verkeercentrale en voor het beheer en onderhoud van
de tunnel. Met andere woorden: hij is samen met de overige systeemarchitecten de hoeder van de
tunnelstandaard en ziet toe op de borging van de samenhang van zowel de tunnelstandaard als
van de inrichting van de aan te leggen of aan te passen tunnels waarin de tunnelstandaard wordt
toegepast.

Responsibilities

· Het uitbrengen van specialistische, brede en gerichte adviezen met betrekking tot de
correcte toepassing van de tunnelstandaard door de tunnelprojecten en tunnelbeheerders
en het toezien op de borging van de samenhang bij de toepassing van de tunnelstandaard.
· Het adviseren van de tunnelprojecten en tunnelbeheerders bij de borging van de
samenhang van de aan te leggen/aan te passen tunnels.
· Het mede inhoudelijk beoordelen (reviewen) van vraagspecificaties, tunnel
ontwerpdocumenten, integratiedocumenten, testdocumenten, deelplannen (RAMS, V&V,
testplannen, onderhoudsplannen), etc. gericht op de borging van de samenhang en de
correcte toepassing van de architectuurprincipes die ten grondslag liggen aan de
tunnelstandaard.
· Het adviseren bij project specifieke afwijkingen gericht op de borging van de samenhang en
op het blijvend voldoen aan (tracering naar) de eisen uit wet- en regelgeving.
· Het strategisch adviseren bij wijzigingsverzoeken voor aanpassing van de tunnelstandaard
en het gecontroleerd doorvoeren van geaccordeerde wijzigingen in de systeemdefinitie, de
systeemspecificatie en/of het systeemontwerp van de tunnelstandaard waarbij hij de
borging van de samenhang en de tracering naar wet- en regelgeving continu bewaakt.
· Het uitbrengen van nieuwe updates van de tunnelstandaard waarin de geaccordeerde
wijzigingen zijn doorgevoerd.

Requirements

· Academisch werk- en denkniveau in combinatie met meerjarige ervaring in systeemintegratie, systeemarchitectuur en
lifecyclemanagement van bij voorkeur bedrijf kritische systemen;
· Kennis van het proces van Systems Engineering:
· Goede kennis van tunnels en tunnel technische installaties en software;
· Goede kennis van bedrijfsmatige en/of intra- en interdepartementale en -bestuurlijke en
beleidsprocessen;
· Kennis van en inzicht in relevante in- en externe strategische ontwikkelingen en de
organisatie en werkwijze van de dienst, RWS, I&M en ook internationaal;
· Gevoel voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen;
· Kennis van wet- en regelgeving en (beleids)kaders;
· Kennis van bestuurlijke - en maatschappelijke verhoudingen.

Other informationAre you interested and do want to apply for this role, please fill out your application via the apply button below and contact Sander Freeke.

Job alert

  • No registration required
  • Stay up-to-date on the latest jobs

SIRE Information Technology®

Listed by: SIRE Information Technology®
Listed on: 03-01-2019
Country: The Netherlands
Region: Noord-Brabant
Employment: Freelance
Expertise: 0 - 2 years
Location Type: On location
Education: Master
Language: Dutch
Sector: Information Technology
Specialisation: Network & Systems & Infrastructure

Search again

Related jobs

Ewout de Jong
Longterm project: Compliance Specialist

The Netherlands
Freelance
Network & Systems & Infrastructure

Ewout de Jong
On site Quality Specialist

The Netherlands
Freelance
Network & Systems & Infrastructure

Ewout de Jong
Quality Assurance Specialist Orthopedics

The Netherlands
Freelance
Network & Systems & Infrastructure

Ewout de Jong
QA Complaint Handling Specialist

The Netherlands
Freelance
Network & Systems & Infrastructure

Ewout de Jong
CAPA Quality Specialist

The Netherlands
Freelance
Network & Systems & Infrastructure

Contact

SIRE Life Sciences B.V.

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 20 658 9800

SIRE Life Sciences Belgium BVBA

Science 14 Atrium
14b, Rue de la Science
1040 Bruxelles
+32 (0) 2 588 1277

SIRE Life Sciences Deutschland GmbH

Fünf Höfe
Theatinerstraße 11
80333 München
+49 (0) 89 3803 8966

SIRE Life Sciences UK

702 Howard House Dolphin Square
SW1V3PQ London
+44 7307 179882

SIRE Life Sciences Maastricht

ROOOMS Maastricht
Boschstraat 21
6211 AS Maastricht


SIRE Group GmbH

Platz 3
6039 Root
Luzern
+41 (0)43 508 1743

SIRE Staffing Solutions

Keizersgracht 440A
1016 GD Amsterdam
+31 (0) 20 658 9804

SIRE Information Technology

Calypso Building
Kruisplein 480
3012 CC Rotterdam
+31 (0) 10 316 1066

SIRE Healthcare

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4640

SIRE Finance

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4630

SIRE Engineering

Calypso Building
Kruisplein 480
3012 CC Rotterdam
+31 (0) 10 316 6626

SIRE Human Resources

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4620

SIRE Staffing

Mondriaan Tower
Amstelplein 52, 25th floor
1096 BC Amsterdam
+31 (0) 85 044 4650